instagram logo white   |       |       |   

Happy Thanksgiving (creole)

(Translate by Google Translator)

 

"Se pou yo remèsye Senyè a pou mizèrikòd li, bèl bagay sa yo pou pitit Adan yo. Paske li satisfè swaf dlo a, li plen grangou yo ak bon bagay. "- Sòm 107: 8-9

 

Chè Saint Luc fanmi,

 Mwen rekonesan pou sipò etonan paran nou yo, elèv nou yo, ak kominote a nan gwo. Chak jou, mwen te deplase ak enspire pa sa mwen wè isit la nan St Lik. Soti nan yon salitasyon chak maten soti nan paran yo ak elèv nan kominote a nan yon Mass Vandredi.

Siksè nan lekòl nou an soti nan fondasyon nou an nan valè debaz nou yo ak kwayans rasin. Chak jou, pwofesè devwe ak anplwaye nouri yon klima nan ekselans ak lanmou.

Mwen rekonesan ke St. Luke fè efò pou ekselans nan chak salklas. Mwen rekonesan pou devosyon enkwayab nan anplwaye nou yo ak kapasite inik yo pou anseye ak enspire timoun nou yo.

Mèsi pou sipò ou kontinye epi swete w tout yon Thanksgiving san danje e kontan! Nou pral wè tout moun tounen nan lekòl nan Lendi, 26 novanm.

Patenarya kontinye ou nan lafwa ak edikasyon.

Madam Bacchus, M.Ed.
Direktè